30 Οκτωβρίου 2013

Ξεκίνησαν οι προσυνεδριακές διαδικασίες του ΧΧ Συνεδρίου των Συνδικάτων της Κούβας

 Θα διαρκέσουν μέχρι τις 10 Δεκέμβρη  και θα συζητηθεί το Βασικό Ντοκουμέντο. Θα αρχίζει επίσης η εκλογή των 1.200 αντιπροσώπων που θα συγκροτηθούν σε σώμα το πρώτο τρίμηνο του 2014.
Susana Lee
25/10/2013
Για τους εργαζόμενους της Κούβας το ΧΧ  Συνέδριο  του CTC θα ξεκινήσει από σήμερα. 

Η σημαντική αυτή διαδικασία που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Δεκέμβρη, αποτελεί το κομβικό στάδιο  προετοιμασίας της τελικής φάσης   των εργασιών του  κρίσιμου συνεδρίου που θα συγκληθεί το πρώτο τρίμηνο του 2014 και κατά την διάρκεια του οποίου θα συζητηθεί το Βασικό Ντοκουμέντο. Αναμένεται επίσης η εκλογή των 1.200 αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου. Το 60% από αυτούς θα εκλεγούν από τις συνελεύσεις βάσης των συνδικάτων, από αυτούς 85 απ’ ευθείας και οι υπόλοιποι από μια ευρεία κατάσταση προυποψηφίων  διαμορφωμένες από αυτές τις συνελεύσεις μαζί με αυτούς που προτάθηκαν για να συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο του Κέντρου.


  Όπως εξηγεί το κείμενο που δόθηκε για συζήτηση, το CTC και τα συνδικάτα πρέπει να βελτιώσουν την λειτουργία τους, να δυναμώσουν την συμμετοχή τους στην μάχη της οικονομίας, να εξετάσουν την συνδικαλιστική, πολιτική και ιδεολογική δουλειά, να εμβαθύνουν  στην εφαρμογή της πολιτικής στελεχών και να αναζητήσουν μία καλλύτερη αποτελεσματικότητα από αυτήν που έχουν σήμερα. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην χώρα.

 Στις 60 θέσεις του Βασικού Ντοκουμέντου, που περιλαμβάνονται στα 4 κεφάλαιά του, καθορίζονται τα μέσα και οι μέθοδοι που  το συνδικαλιστικό κίνημα για να παίξει το ρόλο του και αφήνουν ερωτηματικά  για να είναι   οι εργαζόμενοι  εκείνοι οι οποίοι  θα εκφράζουν αυτό που πρέπει να αλλάξει στον τρόπο που πρέπει να δρα το συνδικάτο, ξεκινώντας από την αντίληψη ότι το βασικό σκηνικό δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος είναι το σύνολο των εργαζομένων και εκεί είναι που πρέπει να διασφαλιστεί η επιτυχία της δράσης του ώστε να τους αντιπροσωπεύει στις ανησυχίες και στις απαιτήσεις τους. 


Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο blog  prensa-rebelde.blogspot.gr