27 Οκτωβρίου 2013

Η ετήσια έκθεση της Κούβας για τις οικονομικές συνέπειες του βορειοαμερικάνικου οικονομικού αποκλεισμού

Όπως κάθε χρόνο η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα ζητήσει σχεδόν ομόφωνα (με κλασσικές εξαιρέσεις, τις ΗΠΑ,  το Ισραήλ κλπ, την άρση του οικονομικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κούβας. Η πρεσβεία της Κούβας ενημερώνει για το μέχρι τώρα κόστος του οικονομικού αποκλεισμού, του λεγόμενου στη χώρα μας «εμπάργκο» και την ετήσια έκθεση της Κούβας που στοιχειοθετεί αυτή την εκτίμηση.

Την ερχόμενη 29η Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, θα εξετάσει το ψήφισμα της 67/4 με τίτλο “Αναγκαιότητα τερματισμού του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά της Κούβας”.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην έκθεση που επεξεργάστηκε η Κούβα στο URL: http://www.cubavsbloqueo.cu/es όπου αναφέρονται οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό ενάντια στον λαό της Κούβας, που μέχρι τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 1.157.327.000.000 USD. Οι κύριοι τομείς που έχουν επηρεαστεί είναι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ο αθλητισμός, το εξωτερικό εμπόριο και η υγεία.
Με εκτίμηση
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΟΥΒΑΣ


El proximo 29 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas, analizara  su resolucion  67/4 con el titulo  “Necesidad de  poner  fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EstadosUnidos de Americas contra Cuba”.
Usted puede acceder al informe elaborado por Cuba en la URL: http://www.cubavsbloqueo.cu/es donde se relatan las cuantiosas cuantiosas pérdidas económicas ocasionadas por el bloqueo al pueblo cubano, las que, hasta abril del presente año, ascendían a  1 157 327 000 000 USD.  Entre los principales sectores afectados están la educación universitaria, el deporte, el comercio exterior y la salud.
Con atentos saludos,

 EMBAJADA DE CUBA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα πιο διαβασμένα της βδομάδας