Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"Πληροφορίες Εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπο...

19 Μαρτίου 2014

Navagio, Grecia: entre las playas más bonitas del mundo

Navagio es para muchos la playa más bonita de Grecia. Además, tiene un factor externo que le da puntos extra: la curiosidad de un fotogénico barco naufragado. Además, hay un paseo para verla desde arriba y de paso contemplar la isla de Zakynthos.(Tomado de El Huffington Post)
Δημοσίευση σχολίου