12 Οκτωβρίου 2014

Η Κούβα βαδίζει ολοταχώς στην κατάργηση του διπλού νομίσματος (CUC)


Αβάνα, Ο υπουργός Ernesto Medina ,πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Κούβας, δήλωσε  ότι η κατάργηση  διπλού νομίσματος στις συναλλαγές  της χώρας, είναι ένα έργο μεγάλης ευθύνης για το εθνικό τραπεζικό σύστημα.


Μιλώντας στον  τύπο για το πώς προετοιμάζεται το τραπεζικό σύστημα για την “ημέρα μηδέν”  υλοποίησης της νομισματικής ενοποίησης, ο  Medina ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας η οποία θα λειτουργήσει σε συνδυασμό με τις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους  και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  βεβαίως και θα στηρίξουν  την εφαρμογή της νομισματικής ενοποίησης, η οποία θα απαιτήσει μια υλικοτεχνική προσπάθεια για την λήψη όλων των  απαραίτητων  μέτρων.

Είναι  προφανές ότι με  το κουβανικό πέσο σαν μοναδικό  νόμισμα οι τιμές λιανικής θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα και θα απαιτηθεί μεγαλύτερη ποσότητα  νομίσματος σε κυκλοφορία, γι αυτό εξετάζεται η πιθανότητα έκδοσης χαρτονομίσματος μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σκοπεύουμε να ενθαρρύνουμε την χρήση μαγνητικών καρτών, μέσω της εγκατάστασης Αυτόματων Σημείων Πώλησης  (POS) σε ορισμένα κέντρα που θα διευκολύνει τις συναλλαγές καθώς θα αποφεύγεται η χρήση μετρητών.

Για την υλοποίηση αυτού του  σχεδιασμού συνεργάζονται το Υπουργείο Εσωτερικού Εμπορίου, η Εταιρεία Ηλεκτρισμού , η Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και άλλοι φορείς για την ενσωμάτωση αυτών των συστημάτων στις εμπορικές επιχειρήσεις.

H Κεντρική Τράπεζα Κούβας (PCC) συντονίζει μέσω της (θυγατρικής της) εταιρείας  που διαχειρίζεται τις μαγνητικές κάρτες στη χώρα ( FINCIMEX ) την αγορά και εγκατάσταση αυτών των συσκευών που κοστίζουν 300 δολάρια η μία.

Ο  Medina  διαβεβαίωσε επίσης ότι, η κατάργηση του διπλού νομίσματος δεν θα επηρεάσει την κατάσταση των τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι θα μετατραπούν αυτόματα. Αναφέρθηκαν επίσης και άλλες σχετικές δράσεις που αναπτύσσονται σήμερα, όπως η μελέτη των δεικτών  νομισματικής κυκλοφορίας, που παρακολουθούν τα συμπτώματα που δείχνουν την επάρκεια του κυκλοφορούντος νομίσματος.

Παράλληλα, το τραπεζικό σύστημα επικεντρώνεται σε μακροοικονομικά μέτρα που θα διασφαλίσουν την ικανότητά του να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους στην οικονομία. 

Κατά την γνώμη των ειδικών, η νομισματική ενοποίηση , πολιτική που εκπορεύεται από την Κατευθυντήρια Γραμμή Νο 55 (6ο Συνέδριο PCC) καθίσταται αναγκαία διαδικασία για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας  των άλλων  μέτρων που λαμβάνει η χώρα, στην κατεύθυνση επικαιροποίησης του οικονομικού της μοντέλου.
(Con información de la AIN)


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα πιο διαβασμένα της βδομάδας