1 Ιανουαρίου 2013

VI CONGRESO PCC:"Κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής"


6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΒΑΣ
Ενημέρωση πάνω στα συμπεράσματα από την συζήτηση για τις κατευθύνσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Κόμματος και της Επανάστασης
 Eκδοση της  Εθνικής Ένωσης Οικονομολόγων και Λογιστών της Κούβας (ANEC) .    

(Μετάφραση της Εισαγωγής)
             
Επανάσταση είναι η συναίσθηση της ιστορικής στιγμής. Είναι ν’ αλλάζεις, αυτό που πρέπει ν’ αλλάξει. Είναι πλήρης ισότητα και ελευθερία, είναι να σου συμπεριφέρονται και να συμπεριφέρεσαι στους υπόλοιπους σαν άνθρωπος. Είναι να χειραφετηθούμε για μας τους ίδιους και με τις δικές μας δυνάμεις. Είναι να δημιουργούμε κυρίαρχες δυνάμεις εξουσίας μέσα και έξω από τα κοινωνικά και εθνικά όρια,  είναι να υπερασπιζόμαστε τις αξίες αυτών που πιστεύουν, εκτιμώντας την οποιαδήποτε θυσία. Είναι σεμνότητα, ανιδιοτέλεια, αλτρουισμός, αλληλεγγύη και ηρωισμός. Είναι ν’ αγωνίζεσαι με τόλμη, εξυπνάδα και ρεαλισμό. Είναι να μην ψεύδεσαι ποτέ, ούτε να παραβιάζεις ηθικές αρχές. Είναι βαθιά πεποίθηση, ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο ικανή να συντρίψει την δύναμη της αλήθειας και των ιδεών. Επανάσταση είναι ενότητα, είναι ανεξαρτησία, είναι ν’ αγωνίζεσαι για τα δικά μας δίκαια όνειρα, της Κούβας και όλου του κόσμου. Σ’ αυτό βασίζεται ο δικός μας πατριωτισμός, ο δικός μας σοσιαλισμός και ο δικός μας διεθνισμός.
                                                                        Fidel Castro Ruz
                                                                     1η Μαίου του 2000

Η οικονομική μάχη αποτελεί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το πρωταρχικό μας έργο και το κέντρο της ιδεολογικής δουλειάς των στελεχών, διότι από αυτήν εξαρτάται η στήριξη και η διατήρηση του δικού μας κοινωνικού συστήματος.
                                                             Raúl Castro Ruz , Αρχηγός του Στρατού
                              Στο κλείσιμο του ΙΧ Συνεδρίου της Ένωσης των Νέων Κομμουνιστών της Κούβας.
                                                                      4 Απριλίου του 2010  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Με στόχο να προσφέρουμε, όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση, το παρόν κείμενο συνοψίζει την μελέτη που έγινε πάνω σε κάθε μία από τις κατευθύνσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες του πληθυσμού και άλλες πηγές, όπως η εναρμόνιση με τις αντίστοιχες οργανώσεις, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του 6ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας. Έχει δομηθεί σε 3 στήλες που περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
1)Το νούμερο και την αρχική διατύπωση κάθε κατεύθυνσης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου του 2010 και μπήκε σε συζήτηση στον πληθυσμό.
2)Την διατύπωση που εγκρίθηκε τελικά από το 6ο Συνέδριο και το σημερινό νούμερο που φέρει η κάθε κατεύθυνση.
3)Την βασική τεκμηρίωση της κάθε αλλαγής, εκείνων των κατευθύνσεων που τροποποιήθηκαν, υποδεικνύοντας την πηγή των προτάσεων, απ’ όπου βασικά προήλθαν οι αλλαγές αυτές.
Στις περιπτώσεις που δεν υποδεικνύεται η πηγή των αλλαγών, αυτές ήταν  προτάσεις, που έγιναν κατά την διαδικασία της προετοιμασίας και της πραγματοποίησης του Συνεδρίου, από τις Επιτροπές και τις ομάδες δουλειάς, που δημιουργήθηκαν σχετικά.
Στις κατευθύνσεις, όπου η αρχική διατύπωση δεν άλλαξε, στην δεύτερη στήλη εμφανίζεται η φράση «διατηρείται» και προστίθεται το καινούριο νούμερο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Σ’ αυτές τις κατευθύνσεις δεν υπάρχει τεκμηρίωση στην τρίτη στήλη.
Όταν κάποια κατεύθυνση έχει ενσωματωθεί με άλλη, στην δεύτερη στήλη υπάρχει η φράση «ενσωματώνεται» και προστίθεται το νούμερο της κατεύθυνσης με την οποία ενσωματώθηκε.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι κατευθύνσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Κόμματος και της Επανάστασης, που παρουσιάζονται εδώ, ήταν αντικείμενο συζήτησης, σε μια διαδικασία που περιελάμβανε τρία στάδια:
Α)Συζήτηση του Προγράμματος των Κατευθύνσεων απ’ όλο το λαό (Δεκέμβριος 2010 έως Φεβρουάριος 2011). Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει και την συζήτηση που έγινε στην 6η Τακτική περίοδο της 7ης Νομοθετικής συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης της Λαικής Εξουσίας, από τις 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου του 2010.
Β)Συζήτηση σε κάθε επαρχία, από τους αντιπροσώπους και τους προσκεκλημένους(παρατηρητές) στο 6ο Συνέδριο (8 με 10 Απριλίου του 2011). Προηγούμενα συζητήθηκαν στις 19 και 20 Μαρτίου, σε κοινή συνάντηση του Πολιτικού Γραφείου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου των Υπουργών, με την συμμετοχή και της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, των κεντρικών στελεχών του Κέντρου Εργαζομένων της Κούβας και των υπολοίπων μαζικών οργανώσεων, καθώς και της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών.
Γ)Συζήτηση από τις Επιτροπές κατά την διάρκεια του 6ου Συνεδρίου (17 και 18 Απριλίου του 2011).

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Συζήτηση του Προγράμματος απ’ όλο το λαό.

Οι 291 αρχικές κατευθύνσεις αναλύθηκαν σε 163.079 χιλ. συναντήσεις, με 8.913.838 συμμετέχοντες. Αυτό το νούμερο περιλαμβάνει αυτούς που παρευρέθηκαν, τόσο στις συναντήσεις των οργανώσεων βάσης, όσο και των κέντρων εργασίας ή σπουδών, καθώς και σ’ ολόκληρη την κοινωνία (γειτονιές κ.λ.π.). Πραγματοποιήθηκαν 3.019.471 παρεμβάσεις, όπου ομαδοποιήθηκαν σε 781.644 γνώμες-προτάσεις. Πάνω από 395.000 έγιναν δεκτές και συμπεριλήφθηκαν στην αναδιαμόρφωση των κατευθύνσεων. Περίπου 210.000 αντιστοιχούσαν σε οικονομικά-χρηματοοικονομικά ζητήματα. Πάνω από 65.000 αποτελούσαν επιφυλάξεις ή ανησυχίες που θα ξεκαθαριστούν μέσω των προγραμμάτων διάδοσης των κατευθύνσεων. Άλλες 62.000 γνώμες αναφέρονταν σε θέματα που είχαν ήδη περιληφθεί σε διαφορετικές Κατευθύνσεις και κατά προσέγγιση περίπου 50.000 δεν έγιναν δεκτές ή θα συνεχίσουν να μελετώνται σε μεταγενέστερα στάδια.
Οι γνώμες και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τον πληθυσμό αναλύθηκαν λεπτομερώς. Τα αποτελέσματά τους ήταν τα ακόλουθα:

ΕΝΝΟΙΕΣ                                                                 ΣΥΝΟΛΑ                    %
Αρχικές κατευθύνσεις                                                    291                      100
Διατηρήθηκαν                                                                 94                         32
Τροποποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν
με άλλες                                                                        197                         68 
                                                                                              
Τροποποιήθηκαν                                                          181                         62
Ενσωματώθηκαν                                                            16                           6
Ενσωματώθηκαν σαν καινούριες
προτάσεις                                                                       36
                         
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΧΘΗΚΑΝ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ : 311                                    

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Συζήτηση στις επαρχίες από τους αντιπροσώπους του 6ου Συνεδρίου και τους προσκεκλημένους.

Η ανάλυση του πρώτου σταδίου και οι 311 κατευθύνσεις που καταλήχθηκαν, στάλθηκαν σε κάθε επαρχία με σκοπό να συζητηθούν από τους αντιπροσώπους και τους προσκεκλημένους στο 6ο Συνέδριο. Συμμετείχαν 978 αντιπρόσωποι και 216 προσκεκλημένοι, που οργανώθηκαν σε πέντε επιτροπές.
Στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τις αντιπροσωπευτικές επαρχίες εκτιμήθηκε θετικά η αναμόρφωση, οι αλλαγές και οι προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στις αρχικές 291 κατευθύνσεις, σαν αποτέλεσμα των προτάσεων του πληθυσμού, στο πρώτο στάδιο. Όλες οι επαρχίες ενέκριναν να παρουσιάσουν στο Συνέδριο 257 προτάσεις, πάνω σε 146 κατευθύνσεις (57% του συνόλου των κατευθύνσεων).

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Συζήτηση από τις Επιτροπές κατά την διάρκεια του Συνεδρίου.

Στις πέντε Επιτροπές συμμετείχαν 986 αντιπρόσωποι και 97 προσκεκλημένοι. Τροποποιήθηκαν 86 κατευθύνσεις, περίπου 28% στις 311. Επιπροσθέτως, εγκρίθηκαν δύο (2) επιπλέον κατευθύνσεις, που σημαίνει ότι το νέο γενικό σύνολο είναι 313 κατευθύνσεις.
Οι προτάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Επιτροπές ήταν σε αντιστοιχία με τ’ αποτελέσματα από τις συζητήσεις που έγιναν με τον πληθυσμό και επιβεβαιώνουν την πολιτική που εμπεριέχεται στις Κατευθύνσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Όπως εκτιμάται, οι προτάσεις πάνω στις Κατευθύνσεις που δόθηκαν για έγκριση σ’ όλο στο Συνέδριο ήταν αντικείμενο βαθιάς ανάλυσης, κατά την διάρκεια των τριών σταδίων, αρχικά από τον Δεκέμβριο του 2010. Σ’ αυτά τα στάδια αναδείχθηκαν με σημαντικό τρόπο οι 781.644 χιλ. προτάσεις, που βγήκαν μέσα από το πρώτο στάδιο, καθώς και αυτές που προστέθηκαν από τις αντιπροσωπευτικές επαρχίες και τις Επιτροπές του Συνεδρίου.
Αυτό επικυρώνει το ότι, οι Κατευθύνσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, αποτελούν την έκφραση της θέλησης του λαού, που εμπεριέχεται στην πολιτική του Κόμματος, του Κράτους και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας.

Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο blog  SIERRA MAESTRA  4 / 2011


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα πιο διαβασμένα της βδομάδας