27 Ιανουαρίου 2013

Πρωτομαγιάτικη μπριγάδα 2013

Ανακοινώθηκε από το Κουβανικό Ιστιντούτο Φιλίας των Λαών το πρόγραμμα της πρωτομαγιάτικης μπριγάδας που θα πραγματοποιηθεί στην Κούβα από τις 21 Απρίλη έως τις 5 Μάη 2013. Αυτή η μπριγάδα θα συγκροτηθεί από διεθνιστές από χώρες της Αφρικής και την Μέσης Ανατολής  και θα έχει έδρα - όπως και όλες οι διεθνιστικές μπριγάδες που επισκέπτονται την Κούβα - το Διεθνές Κάμπιγκ του ICAP" Julio Antonio Mella". Στα πλαίσια της μπριγάδας θα πραγματοποιηθεί εθελοντική εργασία στην αγροτική οικονομία, επισκέψεις και συναντήσεις και οι μπριγαδίστες θα συμμετάσχουν στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στην Πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα. Η  ολιγοήμερη επίσκεψη στην επαρχία που κάνει κάθε μπριγάδα θα γίνει στις πόλεις Σιενφουέγος και Σάντα Κλάρα.

Το πρόγραμμα της μπριγάδας (Aγγλικά / Ισπανικά):

Africa and Middle East Division
ROGRAM OF ACTIVITIES
From April 21st to May 5th 2013Sunday, April 21st, 2013
 Arrival of delegates.
Optional activities arranged by travel agency Amistur Cuba S.A.

Monday, April 22nd, 2013

07:15                  Breakfast.
09:00                  Laying of flower wreath at the monument to Julio
                           Antonio Mella
09:30                  Cultural presentation.
                           Lecture on Jose Marti, Cuba’s National Hero.
                           Planting of a tree.
12:00 - 13:30      Lunch
14:00                  Lecture: “Updating of the Cuban economical model”.  
17.00                  Information meeting by countries.
20:30                  Dinner and Cuban evening.
  
Tuesday, April 23rd, 2013

05:45 - 06:45      Breakfast
07:00                  Departure to agricultural work
12:30                  Lunch
14:00                  Lecture: “Role of the Media in Cuba. Opposing media              
                           campaigns against the Revolution”.
18:30                  Dinner
20:00                  Screening of recent documentaries produced by               
                           Mundo Latino and the one exhibited during VIII        
                           Colloquium for the Freedom of the Five held in   
                           Holguin province last November.
                           Meeting with members of the Free the Five   
                           International Committee.

Wednesday, April 24th, 2013

05:45 - 06:45      Breakfast
07:00                   Meeting with families of the Cuban Five.
12:00                   Lunch
14:00                   Lecture “Struggles and conquests of the working
                            class, XX Congress of the Central of Working (CTC)”. 
                            Meeting by sectors with representatives of the
                            Federation of Cuban Women (FMC), Federation of   
                            University Students (FEU), Senior Students Pioneer  
                            Organization (OPJM), Young Communist League
                            (UJC) and the Cuban Revolution Combatants
                             Association (ACRC).
18:30                   Dinner
20:00                   Meeting with the heads of the delegations.
                            Free evening.  Music.

Thursday, April 25th, 2013

05:45 - 06:45      Breakfast
07:00                  Departure to agricultural work with a representation of 
                           the UJC.
12:00                  Lunch
13.30                  Departure to Havana.
14.30                   Visit to the Revolution Museum.
16:00                             Free in the city until 18:30
18:30                             Departure from the Museum of the Revolution to the
                             Friendship House
19:00                  Dinner and cultural activity at the Friendship House.
23:00                  Return to the camp.

Friday, April 26th, 2013

05:45 - 06:45       Breakfast
07:00                   Departure to agricultural work in a Cooperative
12:00                   Lunch
14:30                   Lecture: “
New forms of agricultural production”
                            Meeting with the National Association of         
                            Farmers (ANAP)
18:30                   Dinner.
19:00                   Regional meetings.
20:00                   Screening of a Cuban film

Saturday, April 27th, 2013

05:30-06:30         Breakfast.
06:45                   Departure to Cienfuegos.
12:00                   Arrival to Hotel Pasacaballo. Check in and lunch.
14:00                   Welcome activity to the province by its authorities in   
                            the hotel.  Cultural activity.
20:00                   Free evening.

April 28th and 29th, 2013

The activities in Cienfuegos will be coordinated with the ICAP delegation in the province according to the following interests:

·        Visits to places of historic, touristy and social interest.
·        Meetings with representatives of the culture in the province.
·        Visit to the Industrial zone.
·        Voluntary work.
·        Meeting with a Committee for the Defense of the Revolution (CDR)

Tuesday, April 30th, 2013

08:00                    Departure to Villa Clara.
                             Visit to the Sculpture Complex "Ernesto Che  
                             Guevara" and the monument to  the Armoured Train
                             in Villa Clara
12:00-14:00          Lunch at ICAP Delegation in Santa Clara
14:00                    Return to CIJAM
19:00                    Dinner
20:00                    Free evening

Wednesday, May 1st, 2013

Morning:                 Participation in the commemoration of May Day
                               along the Revolution Square.
                               Return to CIJAM once ended the rally.
Afternoon:              Free at the Camp.
20:30                      Screening of a Cuban film.

Thursday, May 2nd, 2013

6.30                          Breakfast
7.30                       Departure to Palace of Conventions.
                              Participation in the Solidarity Conference with Cuba.
13.00                     Lunch.
14:30                     Return to CIJAM.
19:00                     Dinner.
20:30                     Cultural Activity.

Friday, May 3rd, 2013

05:45 - 06:45         Breakfast 
07:00                     Departure to agricultural work
12:30                     Lunch
14:00                     Political Activity
15:00                     Meeting brigade valuation
20:00                     International evening.

Saturday, May 4th, 2013

07:00                   Breakfast
Morning:              Optional activities offered by Amistur Travel Agency
13.00                   Lunch in CIJAM.
19:30                   Dinner
                            Farewell cultural activity with local artists.

Sunday, May 5th, 2013

Return of the delegations to their countries


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección África y Medio Oriente
PROYECTO PROGRAMA  BRIGADA 1RO DE MAYO 2013
del 21 de abril al 5 de mayo

Domingo 21/4:                  Llegada de las delegaciones.        
                                             Opcionales de AMISTUR.

Lunes 22/4:                      

07:15 hrs.                         Desayuno
09:00 hrs.                            Ofrenda Floral al Busto de  Julio Antonio Mella.
09.30 hrs.                         Actividad Oficial de Bienvenida.
                                             Conferencia Martiana y Presentación Cultural.
                                         Siembra de un Árbol en Bosque Martiano.
12.00 – 13:30 hrs.             Almuerzo en el CIJAM.
14:00 hrs.                         Conferencia  “Actualización del Modelo Económico Cubano”.
 17:00 hrs.                             Reunión por Países.
 20:30 hrs.                            Noche Cubana en el CIJAM.
                                              
Martes 23/4:                      

05:45 – 06:45 hrs.             Desayuno.
07:30 hrs.                            Labores Agrícolas.
 12:30 hrs.                            Almuerzo en el CIJAM.
14:00 hrs.                            Conferencia  “Papel de la Prensa en Cuba. Enfrentamiento a las Campañas Mediáticas”.
18:30 hrs.                            Cena en el CIJAM.   
20.00 hrs.                            Presentación de documentales  de Mundo Latino. Encuentro con integrantes del Comité Internacional   por la Liberación de los 5.                                  Proyección del documental sobre el VIII Coloquio de Holguín.
           
Miércoles 24/4:                

05:45 – 06:45 hrs.             Desayuno.
07:30 hrs.                            Encuentro con familiares de los 5 Héroes.
12:00 hrs.                            Almuerzo en el CIJAM.
14:00 hrs.                            Conferencia “Luchas y conquistas de la clase obrera en Cuba, XX Congreso de la CTC”. 
                                             Encuentro con la FMC, FEU, FEEM, UJC y ACRC.
18:30  hrs.                            Cena en el CIJAM.
20:00 hrs.                             Reunión con Jefes de Grupos de países.
                                          Noche libre con música grabada y clases de baile.

Jueves 25/4:                     

05:45 – 06:45 hrs.               Desayuno.
07:30 hrs.                             Labores agrícolas con una representación de la UJC.
12:00 hrs.                          Almuerzo en el CIJAM.
13.30 hrs.                           Salida para  La   Habana.
14:30 hrs.                          Visita al Museo de la Revolución.
16:00 hrs.                          Libre en ciudad.
18:30 hrs                             Salida desde el Museo para la Casa de la Amistad.
19:00 hrs.                          Cena en  la Casa de la Amistad. 
23:00 hrs.                             Regreso al CIJAM.
                                              
Viernes 26/4:                     

05:45 – 06:45 hrs.             Desayuno.
07:30 hrs.                         Labores agrícolas en una Cooperativa, encuentro con directivos y
                                             Miembros.
12:00 hrs                          Almuerzo en el CIJAM.
14:00 hrs.                            Encuentro con la ANAP. Nuevas Modalidades de Producción Agrícola.
 18:30 hrs.                         Cena en el CIJAM.
 19:30 hrs.                         Reunión por Regiones.
 20:00 hrs.                         Proyección de Película Cubana y sobre AMISTUR.

Sábado 27/4:

05:30 – 06:30 hrs.             Desayuno.
06:45 hrs.                          Salida para Cienfuegos.
12:00 hrs.                          Arribo al Hotel Pasacaballo, alojamiento y almuerzo en el mismo.
14:00 hrs.                       Bienvenida, por parte de compañeros del Gobierno de la Provincia en el Hotel. Información sobre el desarrollo del turismo en Cuba. Intercambio con Brigadistas.
20:00 hrs.                          Noche Libre.

Domingo 28 y lunes 29

Nota: Las actividades de la Brigada se coordinarán con la Delegación Provincial del ICAP
de acuerdo a los siguientes intereses:

  • Recorrido por lugares de interés histórico y turístico.
  • Encuentros con representantes de la Cultura y sus manifestaciones en la provincia.
  • Recorrido por la zona industrial. Información sobre el desarrollo de la provincia.
  • Trabajo voluntario en un centro de producción industrial.
  • Encuentro con los CDR.
  • Visita a centros de Proyectos Sociales: Hogar de ancianos, policlínico integral, proyecto comunitario.
Martes 30

8:00 hrs.                            Salida para la Provincia de Villa Clara.
Visita al Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara y Tren Blindado.
12:00 – 14:00 hrs.               Almuerzo en la Delegación del ICAP de Santa Clara.
14:00 hrs.                          Regreso al CIJAM.
19:00 hrs.                          Cena en el CIJAM.

Miércoles 1/5:
             
Mañana:        Participación en el Acto Central y Desfile del 1ro de mayo en la  Plaza de la
                        Revolución.
Tarde:            Descanso.
Noche:           Proyección de Película Cubana.

Nota: Atendiendo a las sugerencias de anteriores brigadas se puede valorar dividir la brigada en dos grupos al concluir el desfile, 1 regreso al CIJAM, 2 tarde libre en la ciudad con regreso a las 16 hrs.
 
Jueves 2/5:

06:30 hrs                              Desayuno.
07:30 hrs                              Salida para el Palacio de las Convenciones.
09:00 hrs                              Evento de Solidaridad en el Palacio de las Convenciones.
13:00 hrs                              Almuerzo.
14:30 hrs                              Regreso CIJAM.
19:00 hrs                             Cena en CIJAM.
20:30 hrs                             Actividad Cultural.

Viernes 3/ 5:

05:45 hrs-06:45hrs             Desayuno
07:30 hrs.                          Labores Agrícolas
12:30 hrs.                            Almuerzo CIJAM.
14:00 hrs.                            Actividad Política
15:00 hrs.                          Reunión valorativa de la brigada por grupo de países o regiones.
  20:00 hrs.                           Noche  Internacional.
                                            
Sábado 4/5:

07:00 hrs.                         Desayuno CIJAM.
08: 00 hrs.                        Opcionales en Ciudad. (AMISTUR)
13:00 hrs.                            Almuerzo en el CIJAM.       
 19:30 hrs.                         Cena  y Actividad Cultural  de Despedida con Talentos Locales.

Domingo 5/5:                    Regreso de las Delegaciones a sus Países.

  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα πιο διαβασμένα της βδομάδας