22 Νοεμβρίου 2015

Ζώνες Ειδικών Ρυθμίσεων (Τροποποίηση του Νόμου)

Η εφημερίδα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας (Νο.36) δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα νέους νομικούς κανόνες σχετικά με τις Ζώνες Ειδικών Ρυθμίσεων, θέμα που σύμφωνα με ένα πόρισμα της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγικών Δυνάμεων και Ανάπτυξης που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών, εμφανίζεται να επηρεάζεται από τη χρήση διάφορων κατηγοριών προσδιορισμού των γεωγραφικών ζωνών στις οποίες εφαρμόζονται ανόμοιου τύπου απαγορεύσεις. 

Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν είχαν μόνο έναν αρνητικό αντίκτυπο στις διαδικασίες που σχετίζονται με τις κατοικίες των φυσικών προσώπων που διαμένουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά επίσης και με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν οργανισμοί και μονάδες, όπως η ένταξη των εδαφών στη νομή και η πραγματοποίηση των οικοδομικών κατασκευών.


Επιπλέον, μέσα στη διαφορετικότητα των κατηγοριών που έχουν προσδιοριστεί, ορισμένες είναι ήδη νομοθετημένες, ενώ άλλες χρησιμοποιούνται στην πράξη χωρίς να έχουν θεσπιστεί. Για αυτούς τους λόγους το πόρισμα συμπεραίνει την ανάγκη απλοποίησης και τακτοποίησης, στο χειρισμό αυτού του θέματος.

Για αυτό το σκοπό, βγήκε το Νομοθετικό Διάταγμα Νο.331 και το Διάταγμα Νο. 333, καθώς και πέντε σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από τα Υπουργεία Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων, Τουρισμού, Επιστήμης – Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Γεωργίας.

Με αυτή την αναδιοργάνωση, οι 22 κατηγορίες Ζωνών Ειδικών Ρυθμίσεων που υπήρχαν μέχρι τώρα μειώνονται σε 12, οι οποίες, σύμφωνα με την πολιτική που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών και συμπυκνώνεται σε αυτούς τους νέους κανόνες, καθορίζουν ένα μίνιμουμ απαγορεύσεων.

Για την καλύτερη κατανόηση των πρόσφατων νομικών ντοκουμέντων, δημοσιεύουμε μερικά ερωτήματα και απαντήσεις:

 • Tι είναι μία Ζώνη Ειδικών Ρυθμίσεων;
 • Eίναι μία περιοχή εθνικού εδάφους που κρίθηκε αναγκαίο να επιτραπεί ένας διαφορετικός χειρισμός για λόγους περιβαλλοντικού, ιστορικού, πολιτιστικού, οικονομικού, αμυντικού συμφέροντος , καθώς και ασφάλειας και εσωτερικής τάξης.
 • Πόσα είδη τέτοιων Ζωνών υπάρχουν;
 • Έχουν νομοθετηθεί τρεις τύποι Ζώνης: Yψηλής Περιβαλλοντικής, Ιστορικής και Πολιτιστικής Σπουδαιότητας , Οικονομικής Ανάπτυξης , και Αμυντικού Συμφέροντος και Ασφάλειας.
 • Tι περιλαμβάνει μια τέτοια Ζώνη;
 • Η Ζώνη Περιβαλλοντικής, Ιστορικής, Πολιτιστικής Σπουδαιότητας περιλαμβάνει τις προστατευμένες περιοχές, τα εθνικά και τοπικά μνημεία, τους υδροβιότοπους, τις ζώνες αλιείας και κυνηγιού, καθώς και την ακτογραμμή.
  Η Ζώνη Οικονομικής Ανάπτυξης, περιλαμβάνει τις ειδικές ζώνες ανάπτυξης, τις ζώνες κτηματομεσιτικής ανάπτυξης που συνδέονται με τον τουρισμό, τις ζώνες υψηλής τουριστικής σημασίας καθώς και τα εδάφη επιθυμητής τουριστικής χρήσης.
  Η Ζώνη αμυντικού συμφέροντος και ασφάλειας, συγκροτείται από τις στρατιωτικές ζώνες, τις άκρως ευαίσθητες περιοχές για την άμυνα, και επιπλέον, τις ζώνες και τις οδούς για την εσωτερική ασφάλεια και την εσωτερική τάξη.
 • Πως επιλέγονται αυτές οι Ζώνες;
 • H ανακήρυξη, τροποποίηση ή κατάργηση μιας ζώνης, εγκρίνεται από το Συμβούλιο των Υπουργών, μετά από σχετικές προτάσεις του Ινστιτούτου Κεντρικού Φυσικού Σχεδιασμού, των υπεύθυνων των οργάνων και οργανισμών της Κεντρικής Κρατικής Διοίκησης και των εθνικών μονάδων. Οι στρατιωτικές ζώνες, θα διατηρήσουν το καθεστώς έγκρισης που καθορίζει ο νόμος μέχρι τώρα.
 • Μπορούν οι Ζώνες να εντάσσονται σε ένα εδαφικό ή αστικό σχεδιασμό;
 • Όταν τους αντιστοιχεί, αυτές οι ζώνες πρέπει να εντάσσονται σε ένα διοικητικό σχεδιασμό στη φάση της εφαρμογής, που να συμβαδίζει με τις εδαφικές και αστικές ρυθμίσεις, τα σχέδια χειρισμού και τις ειδικές διατάξεις που θα καθιερώνονται για την προστασία των συμφερόντων αυτών των περιοχών.
 • Στην πράξη, ποια πλεονεκτήματα εμπεριέχονται στους νέους νομικούς κανόνες για τον πληθυσμό, τους οργανισμούς και τις μονάδες;
 • Οι νέοι νομικοί κανόνες θα επιτρέψουν την επικαιροποίηση των ρυθμίσεων και την οριοθέτηση με ακρίβεια των εδαφών, ώστε να αποφευχθούν μη αναγκαίες απαγορεύσεις. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι οι ισχύουσες γεωγραφικές ζώνες με ειδικές ρυθμίσεις που δεν εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο των Υπουργών, διατηρούν την ισχύ τους ως τέτοιες, μόνο για μια περίοδο 180 ημερών από την ενεργοποίηση αυτών των νομικών κανόνων, εκτός αν έχει γίνει αίτηση από πριν, για την αναγνώρισή τους ως τέτοιες ζώνες.
Leticia Martinez HernándezΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα πιο διαβασμένα της βδομάδας