Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

27/9, φύγαμε.... Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοποιείται για 2η φορά με αφορμή την 5...

1 Σεπτεμβρίου 2016

Η νέα σχολική χρονιά στην Κούβα σε αριθμούς


foto: AFP

16 εκατομμύρια τετράδια διανέμονται από την πρώτη μέρα 


1.700.000 μαθητές σε 10.600 σχολικούς οργανισμούς  120.694 φοιτητές συνεχίζουν μετά την 9χρονη βασική εκπαίδευση140.747 σπουδαστές στις 103 ειδικότητες στην τεχνική εκπαίδευση