16 Αυγούστου 2013

Ψήφισμα για την Απελευθέρωση των Πέντε της 43ης Ευρωπαϊκής Μπριγάδας “Xοσέ Μαρτί»

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Μπριγάδας «Χοσέ Μαρτί», συναντηθήκαμε στο Διεθνές Κάμπινγκ «Χούλιο Αντόνιο Μέγια» (CIJAM) στην 43η διεθνή μπριγάδα εθελοντικής εργασίας με στόχο να ανταλλάξουμε  εμπειρίες και να συζητήσουμε για τις μελλοντικές δράσεις μας στα πλαίσια της μάχης για την απελευθέρωση των 5 Κουβανών  Ηρώων.  

Η πάνω από 15 χρόνια  άδικη φυλάκιση στις ΗΠΑ   των πέντε αδελφών μας συνεχίζει να αποτελεί μία πράξη κατάφωρης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι αυτό και η διεθνής καμπάνια για την απελευθέρωσή τους είναι ζωτικός παράγοντας για να επιτύχουμε την άμεση επιστροφή τους στην πατρίδα και στις οικογένειές τους.

Σ’ αυτές τις συνθήκες η περίπτωση του Γκεράρδο Χερνάντες είναι η πιο σοβαρή, με δις ισόβια και 15 χρόνια φυλάκιση και με την επαναλαμβανόμενη άρνηση στο δικαίωμα επίσκεψης από την σύζυγό του Ανδριάνα Πέρες. Αυτοί οι αντιτρομοκράτες αγωνιστές είχαν σαν μοναδική τους αποστολή να αποτρέψουν τις δολοφονικές πράξεις που θα διαπράττονταν ενάντια στην Κούβα από το έδαφος των ΗΠΑ,  υπερασπιζόμενοι νόμιμα τον λαό τους πράγμα και για το οποίο καταδικάστηκαν άδικα, υπέστησαν ψευδείς κατηγορίες  και παράνομες διαδικασίες,  με την προστασία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και με την υποστήριξη των μεγάλων Μέσων Ενημέρωσης που τέθηκαν στην υπηρεσία της «Αυτοκρατορίας».

Η επιστροφή του Ρενέ στην πατρίδα του, στον  λαό του και στην οικογένειά του αποτελεί πηγή έμπνευσης για αυτή την ευγενή υπόθεση.

Είναι απαραίτητο να πολλαπλασιάσουμε την δουλειά χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα  στην υπηρεσία της αλληλεγγύης για να σπάσουμε τον τοίχο σιωπής και να φτάσουμε στην  διεθνή κοινή γνώμη και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε αυτό το πνεύμα οι 121 μπριγαδίστες από 16 χώρες που συναντηθήκαμε εδώ καλούμε :

- Να εντείνουμε τις δράστηριότητες στις χώρες μας αλλά και μέσα στο έδαφος των ΗΠΑ, καλώντας σε νέες εκδηλώσεις διαρκούς καταγγελίας.
-  Να υποστηρίξουμε την καμπάνια  «Πέντε για τους Πέντε» σε παγκόσμιο επίπεδο, εντάσσοντας νέες προσωπικότητες από διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής ζωής.
- Να συνεχίσουμε να απαιτούμε να γίνει σεβαστό το δικαίωμα επίσκεψης της Ανδριάνα Πέρες στον σύζυγό της Χεράρδο.
- Να καλέσουμε για πιο μαζική αποστολή μηνυμάτων προς τον πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα για  να εξασκήσει το προεδρικό δικαίωμα απονομής χάριτος προς τους αδερφούς μας.
- Να εντατικοποιήσουμε την δουλειά με τα κοινοβούλια, τα συνδικάτα, τις εκκλησίες , προσωπικότητες και κοινωνικά κινήματα, κατευθύνοντάς την στους αντίστοιχους φορείς στις ΗΠΑ.
-  Να προωθήσουμε πρωτοβουλίες  αλληλεγγύης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτήν την υπόθεση.
- Να ενισχύσουμε την χρήση των κοινωνικών δικτύων όπως twitter, facebook, blogs, youtoobe κλπ για να διαδώσουμε και καταγγείλουμε την υπόθεση και να διευρύνουμε  το κάλεσμα για δράσεις αλληλεγγύης.
- Να προωθήσουμε την συμμετοχή στις εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις  που φορούν την υπόθεση όπως:  Οι Ημερίδες στην Ουάσιγκτον , η Διεθνής Διάσκεψη στο Ολγίν καθώς και οι τοπικές και εθνικές συναντήσεις αλληλεγγύης.  

Επαναλαμβάνουμε ότι μόνο η Διεθνής Αλληλεγγύη και η ενότητα δράσης των έντιμων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο θα σπάσουν την αλυσίδα αυτής της αδικίας και θα κάνουν δυνατή την επιστροφή των αδερφών μας στο σπίτι.

Δικαιοσύνη και Λευτεριά για τους 5 Κουβανούς Ήρωες
Ζήτω η Αλληλεγγύη των Λαών

CIJAM  Kούβα
16 Ιουλίου 2013


Declaración por la Liberación de los Cinco
del 43 Contingente de la Brigada Europea “José Martí”

Los miembros de la Brigada Europea “José Martí”,  nos reunimos en el CIJAM, en su  43 contingente internacional de trabajo voluntario con el objetivo de  debatir nuestras experiencias y las posibles acciones a seguir como parte de la batalla por la liberación de los Cinco Héroes cubanos.

Luego de 15 años de injusto encarcelamiento en los EE.UU, la situación de nuestros Cinco hermanos continúa siendo un acto de flagrante violación a los derechos humanos, por lo que la campaña internacional por su liberación constituye un factor vital para lograr el pronto regreso a la patria, junto a sus familiares.

En este ámbito, la situación de Gerardo Hernández es la de mayor gravedad, con dos cadenas perpetuas y 15 años de prisión y con la reiterada negación del derecho de visita a su esposa, Adriana Pérez.

Estos  luchadores antiterroristas  tenían como única misión prevenir los actos genocidas perpetrados contra Cuba desde el territorio de los EE.UU., en legítima defensa de su pueblo, y por lo cual   fueron condenados  injustamente, sujetos a falsas acusaciones y procedimientos ilegales, con el patrocinio  del Gobierno de los EEUU,  y el apoyo de los grandes medios de prensa al servicio del Imperio.

El retorno de René a su patria, a su pueblo y a su familia, constituye un acto de inspiración para esta noble causa.

Es imprescindible multiplicar el trabajo utilizando todos los medios al alcance de la solidaridad para romper el muro de silencio y llegar a la opinión pública internacional y en particular, a los EE.UU.

Por tal motivo, los 121 brigadistas de 16 países aquí reunidos hacemos un llamado a:

-       Intensificar las acciones en nuestros países y dentro del territorio de los EE. UU., convocando a nuevas jornadas de denuncia permanente.  
-       Apoyar la campaña del día “5 por los Cinco” a nivel mundial, incorporando nuevas personalidades de los distintos sectores de la sociedad civil.
-       Continuar exigiendo que se que se respete el derecho de visita de Adriana Pérez a su esposo Gerardo.
-       Incentivar el envío de mensajes al Presidente Barack Obama para que conceda el indulto presidencial a nuestros hermanos.
-       Intensificar el trabajo con parlamentarios, sindicalistas, religiosos, personalidades y movimientos sociales, dirigiéndolo a sus homólogos en EE.UU.
-       Promover iniciativas en el Parlamento Europeo en solidaridad con esta causa.
-       Incrementar la utilización de las redes sociales como twitter, facebook, blogs, You Tube, etc para divulgar y denunciar el caso y ampliar el nivel de convocatoria de las acciones de solidaridad.
-       Promover la participación en los eventos nacionales e internacionales a favor de la causa como: Las Jornadas de Washington D.C., el Coloquio Internacional en Holguín así como los encuentros regionales y nacionales convocados por la solidaridad.
  
Reiteramos que sólo la solidaridad internacional y la unidad de acción de los hombres y mujeres honestos del mundo romperán las cadenas de esta injusticia y harán posible el regreso de nuestros hermanos a casa.


¡Justicia y Libertad para los Cinco Héroes Cubanos!

¡Que viva la solidaridad entre los pueblos!

CIJAM. Cuba
16 de julio del 2013
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα πιο διαβασμένα της βδομάδας