Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

17 Ιουλίου 2016

Orishas - Cuba Isla Bella (Official Video)Official Music Video for Cuba Isla Bella. Orishas feat. Gente de Zona, Leoni Torres,
 Isaac Delgado, Buena Fe, Descemer Bueno, Laritza Bacallao, Waldo Mendoza & Pedrito Martinez.