Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

1 Μαΐου 2016

Αβάνα: Πρωτομαγιά 2016 στην Πλατεία της Επανάστασης (video)
Oλόκληρη  η Πρωτομαγιάτικη Παρέλαση στην Πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα.