19 Απριλίου 2019

Νόμος Χελμς-Μπάρτον

Μαζικές εκδηλώσεις καταδίκης του βορειοαμερικάνικου ν. Χελμς-Μπάρτον  
πραγματοποιούνται σε όλο το νησί.

Το Άρθρο ΙΙΙ ορίζει ότι οι εταιρείες τρίτων χωρών θα είναι υπόλογες έναντι των παλαιών ιδιοκτητών δεσμευμένων κουβανικών περιουσιών ή έναντι των κληρονόμων τους, για ζημιές ή βλάβες, λόγω άσκησης «παράνομου εμπορίου» χρησιμοποιώντας κατασχεμένες περιουσίες.
Επιδιώκει να παραχωρήσει το δικαίωμα αξιώσεων σε εκείνους που δεν ήταν πολίτες των ΗΠΑ όταν οι περιουσίες τους εθνικοποιήθηκαν ή έφυγαν από την χώρα, εγκαταλείποντάς τες. Πόση ανοησία μπορεί να έχει ένας νόμος που επιτρέπει σε πολίτες άλλης χώρας να εμφανίσουν αξιώσεις ενώπιον των δικαστηρίων των ΗΠΑ απέναντι σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών, για υποτιθέμενες περιουσίες των οποίων η αξία, επιπλέον, μπορεί να υπολογιστεί κατά πως βολεύει τον υποτιθέμενο ενάγοντα.
Ορίζει ότι τα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να διαιτητεύσουν σε αντιδικίες βασισμένες στο Άρθρο ΙΙΙ εντός των ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας τους όσον αφορά ξένες επιχειρήσεις και εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο για να αναστείλει την εφαρμογή σε ισχύ του εν λόγω Άρθρου, καθώς επίσης και για να ακυρώσει, οποιαδήποτε στιγμή, το δικαίωμα της εδραίωσης νέων αντιδικιών για «παράνομο εμπόριο».

Το Άρθρο ΙΙΙ απευθύνεται σε επενδύσεις πάνω σε κατασχεμένες ιδιοκτησίες και στο άμεσο εμπόριο σε κατασχεμένες ιδιοκτησίες, την διεύθυνση και την ενοικίαση των ιδιοκτησιών αυτών. Το «παράνομο εμπόριο» περιλαμβάνει την επένδυση σε κατασχεμένες ιδιοκτησίες· την κατοχή νόμιμου συμφέροντος σε μια κατασχεμένη ιδιοκτησία, όπως μια υποθήκη ή άλλο βεβαιωμένο συμφέρον πάνω σε αυτήν· ή την πραγματοποίηση άμεσου εμπορίου με αυτές τις περιουσίες, την διεύθυνση ή την ενοικίαση της ιδιοκτησίας. Ορίζει επίσης ότι κάνει παράνομο εμπόριο όποιος συμμετέχει σε μια εμπορική δραστηριότητα, η οποία χρησιμοποιεί μια κατασχεμένη ιδιοκτησία ή επωφελείται με άλλο τρόπο από αυτήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα πιο διαβασμένα της βδομάδας