30 Δεκεμβρίου 2018

Κούβα: Στην Υγεία και την Εκπαίδευση το 51% του προϋπολογισμού το 2019

Ο προϋπολογισμός του κουβανικού κράτους έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Υποστηρίζει τις βασικές υπηρεσίες προς τον πληθυσμό, την κοινωνική πολιτική, την άμυνα της χώρας και την εσωτερική τάξη, καθώς και τα ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης των επαρχιών και των δήμων. Αποτελείται από τον κεντρικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης και τους τοπικούς προϋπολογισμούς.

Ο προϋπολογισμός εσόδων για το 2019 είναι αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το 2018 και αναμένεται να φτάσει τα 60,02 δις πέσος, η συμμετοχή του κρατικού τομέα ανέρχεται στο 85%.

Η αποδοτικότητα των (κρατικών) επιχειρήσεων θα είναι 21% και θα ξεπεράσει  τα 12 δις πέσος.  Η συμμετοχή του μη κρατικού τομέα θα αυξηθεί κατά 16% και θα φτάσει στο 13% του συνόλου.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού αυξάνονται κατά 2% σε σχέση με το 2018 και θα ανέλθουν σε 37,71 δις πέσος και εγγυώνται τα προγράμματα προτεραιότητας και τις βασικές υπηρεσίες προς τον κουβανικό πληθυσμό.

Στην Υγεία και την Εκπαίδευση αντιστοιχεί το 51% των δαπανών του προϋπολογισμού ή 19,83 δις πέσος.

Οι δαπάνες της χώρας θα πρέπει να μειωθούν κατά 0,7%, που σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων θα οδηγήσει σε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 31,2%, που σημαίνει περίπου 6,18 δις πέσος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα πιο διαβασμένα της βδομάδας