21 Οκτωβρίου 2018

Σκοπούλη Όλγα: Δίκαιο και κοινωνία στην Κούβα - H περίπτωση του Ποινικού Κώδικα


Περίληψη: Βασικός στόχος της εργασίας είναι μια πρώτη προσέγγιση του νομικού συστήματος της Κούβας, και ιδιαίτερα του ποινικού, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την πορεία εξέλιξης της κουβανικής κοινωνίας. Η Κούβα εφάρμοσε την μαρξιστική θεωρία κατά τη διαμόρφωση του νομικού της συστήματος μετά από την επανάσταση του 1959, αξιοποιώντας παράλληλα και την ανάλογη εμπειρία των πρώην σοσιαλιστικών κρατών. Μελετάται στα πλαίσια αυτά η εκδήλωση του εγκληματικού φαινομένου στην κουβανική κοινωνία ανά χρονικές περιόδους, η εξάρτηση του φαινομένου αυτού από τις αντίστοιχες μεταβολές που συντελέστηκαν στην κουβανική κοινωνία και οικονομία, καθώς και οι σχετικοί ποινικοί νόμοι που ψηφίστηκαν για να ελεγχθεί η εγκληματικότητα. Στη συνέχεια αναλύονται οι σημαντικότερες διατάξεις του Συντάγματος αλλά και τα άρθρα του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα στα οποία κατοχυρώνονται οι βασικές αρχές που διαπνέουν το ποινικό σύστημα της χώρας, όπως η αρχή της νομιμότητας, της επικουρικότητας, του εσχάτου μέσου και του αποσπασματικού χαρακτήρα, της ισότητας ενώπιον του νόμου, της αναλογικότητας, της μη επιβολής απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών, της ενοχής, της κοινωνικής επανένταξης και της μη εξευτελιστικής μεταχείρισης των κρατουμένων. Από τη μελέτη συνάγεται η πραγματική και ουσιαστική κατοχύρωση και εφαρμογή των αρχών αυτών στο κουβανικό ποινικό δίκαιο.

Τίτλος:Δίκαιο και κοινωνία στην Κούβα: η περίπτωση του Ποινικού Κώδικα
Τίτλος:Law and society in Cuba: the case of the Criminal CodeΚύρια Υπευθυνότητα:Σκοπούλη, Όλγα
Επιβλέπων:Καλτσώνης, Δημήτρης
Θέματα:Ποινικό δίκαιο -- Κούβα / Criminal law -- Cuba
Keywords:Ποινικό δίκαιο, βασικές αρχές, εγκληματικότητα, κουβανική επανάσταση
Criminal law, basic principles, criminality, cuban revolution
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα πιο διαβασμένα της βδομάδας