3 Ιουλίου 2019

Αυξήσεις μισθών στην Κούβα

Μέτρα της Κουβανικής κυβέρνησης
 για την τόνωση της οικονομίας
Foto: Juvenal Balán & Estudios Revolución / 27 de junio de 2019 19:06:20

Ένα σύνολο μέτρων για την τόνωση της οικονομίας, μεταξύ των οποίων η αύξηση των μισθών στον προϋπολογιστικό (κρατικό) τομέα, αλλά και των συντάξεων, τα οποία θα ωφελήσουν περισσότερα από 2.750.000 άτομα.  Τα μέτρα “στοχεύουν να δώσουν μια μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του πληθυσμού και της οικονομίας, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων στην αναζήτηση λύσεων και στην αντιμετώπιση της οικονομικής πολιορκίας που μας επιβλήθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών".

Το Συμβούλιο των Υπουργών, με επικεφαλής τον Πρόεδρό του Μιγκέλ Ντίας Κανέλ Μπερμούντες, ενέκρινε διάφορα μέτρα για την προώθηση μιας οικονομικής στρατηγικής βασισμένη στη μεγιστοποίηση της εσωτερικής ικανότητας και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι από τις επισκέψεις στις επαρχίες, τις γνώμες που εξέφρασε ο πληθυσμός , τις θέσεις των συνεδρίων, όπως αυτές του Κεντρικού Συνδικάτου Εργαζομένων της Κούβας (CTC) και στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οικονομία μας, που επιδεινώνονται εξ αιτίας της εχθρικής πολιτικής της κυβέρνησης των ΗΠΑ, εδώ και μερικούς μήνες, μια ομάδα εργασίας - στην οποία συμμετείχαν επίσης ακαδημαϊκοί από τις οικονομικές επιστήμες - συζήτησε συστηματικά τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν τώρα από το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας. 

Ο Υπουργός Οικονομίας και Σχεδιασμού Αλεχάντρο Γκιλ Φερνάντες, δήλωσε ότι γενικά τα μέτρα “στοχεύουν να δώσουν μια μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του πληθυσμού και της οικονομίας, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων στην αναζήτηση λύσεων και στην αντιμετώπιση της οικονομικής πολιορκίας που μας επιβλήθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών". 

Ο σκοπός είναι αυτό που έχει ήδη σχεδιαστεί και επιπλέον, εκτός από την τόνωση της εξοικονόμησης πόρων, θα πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη και να επιτραπεί η συνέχιση των θεμελιωδών ζητημάτων που δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη της κουβανικής οικονομίας. 

Επεσήμανε ότι τα μέτρα επιδιώκουν, στην ουσία τους, να υπερασπιστούν την εθνική παραγωγή, την διαφοροποίηση και την αύξηση των εξαγωγών, την αντικατάσταση (με εθνική παραγωγή) των εισαγωγών, την προώθηση παραγωγικών αλυσίδων, την ενίσχυση της κρατικής εταιρείας, την αυτάρκεια τροφίμων, την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την εκπλήρωση της Στεγαστικής Πολιτικής καθώς και την (ανάγκη) να τεθεί η επιστήμη στην υπηρεσία της επίλυσης των προβλημάτων. 

Όλα αυτά, υπογράμμισε, απαιτούν τη χρήση μεθόδων και στυλ δουλειάς μακρυά από φορμαλισμούς και γραφειοκρατισμούς και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λήψη των αποφάσεων της κυβέρνησης. 

Ο Γκιλ Φερνάντες εξήγησε ότι τα μέτρα, τα οποία θα μπουν σταδιακά σε εφαρμογή , θα καλύπτουν διαφορετικές πτυχές, όπως η αύξηση της εθνικών παραγωγών, ο δημοτικός αυτό-εφοδιασμός, τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, οι επενδύσεις, η κυκλοφορία του λιανικού εμπορίου και η προώθηση των γεωργικών παραγωγών. 

Θεμελιακός θεωρείται ο ρόλος και η προετοιμασία των στελεχών σε όλα τα επίπεδα. Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι είναι σημαντικό "να προσδιοριστούν οι αλλαγές που αντιστοιχούν στο θεσμικό μηχανισμό τη χώρας, καθώς έχουν γίνει τροποποιήσεις στο οικονομικό μοντέλο και βασικά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τις ίδιες δομές των θεσμικών οργανισμών". 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ (ΚΡΑΤΙΚΟ) ΤΟΜΕΑ 

"Δεν είναι η τελική αύξηση μισθών αυτή στην οποία προχωράμε, αλλά είναι αρκετά σημαντική για τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε”, τόνισε ο Πρόεδρος των Συμβουλίων του Κράτους και των Υπουργών αναφερόμενος στην αύξηση μισθών στον προϋπολογιστικό (κρατικό) τομέα. 

Στόχος είναι - διαβεβαίωσε - ότι η απόφαση αυτή θα αρχίσει να εφαρμόζεται στον μισθό που αντιστοιχεί στον μήνα Ιούλιο, έτσι ώστε πριν από το τέλος του καλοκαιριού οι εργαζόμενοι να λάβουν τα πρώτα οφέλη. 

Αναφερόμενος σχετικά ο υπουργός Οικονομίας και Σχεδιασμού δήλωσε ότι στον προϋπολογιστικό (κρατικό) τομέα ο κατώτερος μισθός αυξάνεται στα 400 πέσος και ο μέσος μηνιαίος μισθός στα 1.067 πέσος (CUP). 

"Το εν λόγω μέτρο αφορά 1.470.736 εργαζόμενους των οργανισμών της Κεντρικής Κρατικής Διοίκησης, των τοπικών φορέων της Λαϊκής Εξουσίας, των οργανώσεων και των ενώσεων και έχει εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 7,05 δις πέσος". 

Στην περίπτωση της κοινωνικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπ όψη τις αυξήσεις που δόθηκαν τον Νοέμβριο του 2018 στην ελάχιστη σύνταξη, αυτή παραμένει στα 242 πέσος. Για τους υπόλοιπους ανθρώπους που αυτό το χρονικό διάστημα δεν έλαβαν αύξηση και οι συντάξεις του είναι κάτω από 500 πέσος, θα επωφεληθούν από τα νέα μέτρα, τα οποία ευνοούν 1.281.823 ανθρώπους και το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος τους ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια πέσος. 

Δεν θα υπάρξει αλλαγή στο ύψος του (επιδόματος) Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο επίσης αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 2018 και ανέρχεται σε 217 πέσος. 

Ο Υπουργός Οικονομικών και Τιμών, Μεισι Νπολάνιος Γουέις, εξήγησε επίσης ότι η εφαρμογή της Ειδικής Συνεισφοράς στην Κοινωνική Ασφάλιση στους εργαζόμενους στον προϋπολογιστικό (κρατικό) τομέα θα γενικευθεί, ως μέρος της αρχής ότι όλοι συμβάλλουμε στη χρηματοδότηση των δαπανών που υποστηρίζουν αυτά τα οφέλη. 

"Θα έχουν ένα φορολογικό συντελεστή 2,5% για όσους λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα μέχρι 500 πέσος και 5%όσοι λαμβάνουν μισθούς πάνω από 500 πέσος." 

Ομοίως, διευκρινίστηκε ότι οι δαπάνες για την αύξηση αυτή δεν θα πρέπει να αυξήσουν το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2019. Υπό αυτή την έννοια, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν μέτρα εξοικονόμησης και να ασκηθεί αυστηρός έλεγχος των δαπανών τόσο στο προϋπολογιστικό τομέα (της οικονομίας) όσο και στον μη προϋπολογιστικό, καθώς και να συλλέγονται όλοι οι φόροι που παράγονται, παίρνοντας υπ όψη τις δυνατότητες και τα αποθέματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην οικονομία. 

Όσον αφορά τον τομέα των (κρατικών) επιχειρήσεων, ο Υπουργός Οικονομίας και Σχεδιασμού υπενθύμισε ότι το 2014 αποκεντρώθηκε η υιοθέτηση του συστήματος πληρωμής με βάση την απόδοση, συνδέθηκε η διαμόρφωση και η διανομή των μισθών με την εκπλήρωση των (οικονομικών) δεικτών και εξαλείφτηκαν οι διοικητικοί περιορισμοί. Για το λόγο αυτό, ο μέσος μισθός αυξήθηκε από 600 σε 871 πέσος στα τέλη του 2018. 

Παρά τις θετικές επιπτώσεις αυτών των μέτρων, ο υπουργός σχολίασε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες. Γι αυτό, το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε μέτρα τελειοποίησης του μηχανισμού πληρωμής των μισθών στον επιχειρηματικό (κρατικό) τομέα, διατηρώντας τη σχέση με τα αποτελέσματα παραγωγής. Μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2020. 

Μεταξύ αυτών των κινήτρων, υπογράμμισε την χορήγηση εξουσίας στο διευθυντή της επιχείρησης της έγκρισης του συστήματος πληρωμής καθώς και να δοθεί προτεραιότητα, όποτε είναι δυνατόν, στην πληρωμή κατ αποκοπή. Διατηρείται τέλος ο δείκτης πληρωμής με βάση το αποτέλεσμα,στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν αύξηση της ωφέλειας προ φόρων, σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η πληθωριστική πίεση από το μέτρο, τόνισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών και Τιμών θα παράσχει τους απαραίτητους μηχανισμούς σε ολόκληρη την οικονομία που θα επιτρέψουν να εξασθενίσει πιθανές αυξήσεις των τιμών. 

Σε αυτό το πνεύμα, ο Κουβανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα εμπλεκόμενα υπουργεία πρέπει να καθιερώσουν μηχανισμούς παρατήρησης για να γνωρίζουν που κινούνται οι τιμές και η κατανάλωση, επισημαίνοντας ότι "αυτό μας δίνει τον χρόνο να διορθώσουμε οποιοδήποτε στοιχείο και να αποτρέψουμε τον πληθωρισμό". 

Ζήτησε επίσης να τονωθεί, για παράδειγμα, η πώληση τροφίμων, υλικών για κατασκευές, τουριστικών πακέτων, προσφορών της Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών της Κούβας, της Etecsa. Εν ολίγοις, είπε, ας σκεφτούμε όλοι τις νέες επιλογές. 

Ο Ντίας Κανέλ επεσήμανε την αναγκαιότητα ορθολογικής καταγραφής των δεικτών. Αυτός που θα ενισχυθεί πρέπει να είναι αυτός που έχει υλοποιήσει περισσότερο, γιατί το μέτρο δεν είναι για να πεταχτούν χρήματα αλλά να ενισχυθεί αυτός που εργάζεται και συμβάλει περισσότερο. 

Επέμεινε επίσης ότι από τώρα και στο εξής έχει επείγοντα χαρακτήρα η προετοιμασία των στελεχών για να αποφευχθούν λανθασμένες ερμηνείες και να παρακολουθείται συστηματικά η συμπεριφορά αυτών των ζητημάτων. 

Ο στόχος της ομάδας των μέτρων που λαμβάνονται - ανέφερε- είναι να προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και να αντιμετωπίσουν την περίπλοκη κατάσταση της σημερινής εποχής. Δεν θα ξεκινήσει αμέσως η εφαρμογή όλων των μέτρων , επειδή χρειάζονται περισσότερη ανάλυση και εργασία. 

Τις επόμενες μέρες, μέσω των διαφόρων μέσων ενημέρωσης, ο πληθυσμός μας θα λάβει πιο αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής αυτών των αποφάσεων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα πιο διαβασμένα της βδομάδας