Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

27/9, φύγαμε.... Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοποιείται για 2η φορά με αφορμή την 5...

8 Απριλίου 2017

Raul, Emilio, Vladimir, 3 από τους χιλιάδες "Πέντε" της Κούβας


Αφιερωμένο στους "Raul", "Emilio", "Vladimir",
τους 3 πράκτορες της Κουβανικής Ασφάλειας που επέστρεψαν  
 μετά 10 χρόνια δράσης μέσα στις αντεπαναστατικές οργανώσεις του Μαιάμι.

http://guayacandecuba.blogspot.gr/