Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

1 Δεκεμβρίου 2016

Φιντέλ..! Δώσ' μας Ελπίδα..! ΔΩΣΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟ...!

Aβάνα, Πλατεία της Επανάστασης. Η πρωτεύουσα αποχαιρέτησε τον Κομαντάντε.