Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

27/9, φύγαμε.... Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοποιείται για 2η φορά με αφορμή την 5...

31 Οκτωβρίου 2016

Κάθε χώρα, κάπου ειδικεύεται ....

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/because-every-country-is-the-best-at-something/


KOYBA: ΓΙΑΤΡΟΙ - ΕΛΛΑΔΑ: TΥΡΙΑ*
* Πριν την Κοινή Αγροτική Πολιτική,
 όσο για το λάδι, απαγορεύεται κάθε αναφορά....

Ευχαριστούμε την Ε.Μ που μας το έστειλε