Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

3 Οκτωβρίου 2016

Η φωτογραφία της ημέρας (Γκράνμα 3/10/2016)

Ο Φιντέλ με τον πρόεδρο της Γουινέας Μπισάου  
Foto: Alex Castro