Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

10 Σεπτεμβρίου 2016

LA MILICIA BOLIVARIANA

Στη μνήμη του Félix Velásquez , πρώην διοικητή της Μπολιβαριάνικης Πολιτοφυλακής, που δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2016 στο Καράκας
 από φασίστες παραστρατιωτικούς.