Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

6 Σεπτεμβρίου 2016

40 χρόνια “Poder Popular” (Λαϊκή Εξουσία)

Η Λαϊκή Εξουσία (Poder Popular) συμπληρώνει 40 χρόνια και η επέτειος γιορτάζεται σε όλη την Κούβα. Μετά την ψήφιση του σοσιαλιστικού Συντάγματος στις 24 Φλεβάρη 1976, τον ίδιο χρόνο δημιουργήθηκαν οι Δημοτικές Συνελεύσεις (31 Οκτώβρη), οι Επαρχιακές (7 Νοέμβρη) και τέλος, η Εθνική (2 Δεκέμβρη). Τέσσερις δεκαετίες μετά, οι Κουβανοί γιορτάζουν την ύπαρξη μιας οντότητας που τους εκπροσωπεί και μέσω της οποίας ασκούν την εξουσία τους.