Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

27/9, φύγαμε.... Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοποιείται για 2η φορά με αφορμή την 5...

1 Ιουνίου 2016

Si Fidel es comunista


Si las cosas de Fidel / αν αυτά που κάνει ο Φιντέλ
Son cosas de comunistas, / είναι κομμουνιστικά πράγματα
que me pongan en la lista / ας με βάλουν κι εμένα "στη λίστα"
que estoy de acuerdo con él./ γιατί συμφωνώ μαζί του


Daniel Santos