Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

27/9, φύγαμε.... Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοποιείται για 2η φορά με αφορμή την 5...

25 Νοεμβρίου 2015

Εκδήλωση στο Διεθνές Κάμπινγκ Χούλιο Αντόνιο Μέγια


Εκδήλωση στο Διεθνές Κάμπινγκ Χούλιο Αντόνιο Μέγια για την επέτειο ίδρυσης του Κουβανικού Ινστιτούτου Φιλίας των Λαών (ICAP) Kαιμίτο, Κούβα.