Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

27/9, φύγαμε.... Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοποιείται για 2η φορά με αφορμή την 5...

7 Ιανουαρίου 2016

Historia de la Revolucion Cubana


Historia completa de la revolución Cubana el documental se llama revoluciones (parece ser que existen más documentales de esta producción si alguien las conoce por favor avíseme)