31 Ιανουαρίου 2016

Από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κούβας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι / ΑΡΘΡΟ 12
Η Δημοκρατία της Κούβας υιοθετεί τις αντιιμπεριαλιστικές και διεθνιστικές αρχές, και

δ) καταδικάζει τον ιμπεριαλισμό, που προωθεί και στηρίζει όλες τις φασιστικές, αποικιακές, νεοαποικιακές και ρατσιστικές εκδηλώσεις, σαν βασική επιθετική δύναμη και δύναμη πολέμου, σαν το χειρότερο εχθρό των λαών.

ε) αποκηρύσσει την άμεση ή έμμεση παρέμβαση στα εσωτερικά ή εξωτερικά θέματα οποιουδήποτε Κράτους, και ιδιαίτερα την ένοπλη επίθεση, τον οικονομικό αποκλεισμό καθώς και κάθε άλλη μορφή οικονομικού ή πολιτικού εξαναγκασμού, τη φυσική βία ενάντια σε κάτοικους άλλων χωρών και κάθε τύπο ανάμειξης και απειλής στην ακεραιότητα των Κρατών και στα πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα των χωρών.