18 Σεπτεμβρίου 2015

Διεθνές Σεμινάριο Νανοτεχνολογίας στην Αβάνα


Στην επιστήμη της νανοτεχνολογίας σαν ένα αναδυόμενο πεδίο για την μελλοντική ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αναφέρθηκε ο καθηγητής Fidel Castro Díaz-Balart, επιστημονικός σύμβουλος του Κρατικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών της Κούβας , κατά τη διάρκεια του 5ου Διεθνούς Σεμιναρίου Νανοτεχνολογίας. Η εκδήλωση διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο της Αβάνας και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή περισσότερο από 90 εκπροσώπων από 26 χώρες και 150 κουβανούς ειδικούς. 


Ο καθηγητής Fidel Castro Díaz-Balart επεσήμανε ότι την τελευταία δεκαετία, μερικά κουβανικά πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και της Αβάνας, Ερευνητικά Κέντρα, Επιστημονικά Δίκτυα και η Προηγμένη Βιομηχανία, έχουν επιδείξει κάποια ανάπτυξη στην επιστήμη της νανοτεχνολογίας, σε θέματα όπως τα νανοδομημένα υλικά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και στους τομείς της βιοϊατρικής και της βιοτεχνολογίας.