Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

9 Ιουλίου 2015

Τα κουβανικά ΜΜΕ για την 45η Μπριγάδα - 21 μέλη η ελληνική αντιπροσωπεία21 μπριγαδίστες αποτελούν την ελληνική αντιπροσωπεία στη 45η μπριγάδα. Χάρη στην πρωτοπόρα συμμετοχή (14 μπριγαδίστες) από την Βόρεια Ελλάδα η ελληνική συμμετοχή καταγράφει ρεκόρ τελευταίων χρόνων ! Το παραπάνω βίντεο είναι αφιερωμένο στη 45η μπριγάδα και θα το έχουν μαζί τους οι μπριγαδίστες για ενημέρωση των συναγωνιστών των κινημάτων αλληλεγγύης όλης της Ευρώπης.