Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

27/9, φύγαμε.... Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοποιείται για 2η φορά με αφορμή την 5...

2 Μαρτίου 2015

Ευρωπαικό Τμήμα ICAP

Οι σύντροφοί μας στην Κούβα, το Ευρωπαική Τμήμα του Κουβανικού Ινστιτούτου Φιλίας των Λάων:  Luis Marron , Aliané González, Gladys Ayllón, Roberto Rodríguez, Raimundo Pino, Julia Cabrera, Alfredo Ernesto Catalá Solé, Claudia Garcia Perez και Katia Suarez Torres κ.ά.