Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

17 Νοεμβρίου 2014

Στην κορυφαία αντιμπεριαλιστική διαδήλωση, είμαστε εκεί

Στην Αθήνα:

Στο Κιλκίς: