Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

24 Σεπτεμβρίου 2014

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην ΓκράνμαÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO   COMUNISTA DE CUBA                                                                                                                                                                      LA HABANA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014Atenas, Grecia, 20 de septiembre, en el Festival de la Juventud Comunista.