7 Αυγούστου 2014

s.o.s. palestina

Η στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ, 
δημιουργεί ένα κύμα πόνου και θανάτου πάνω από την Γάζα.
La ayuda militar que Estados Unidos proporciona a Israe
l genera una ola de dolor y muerte sobre Gaza.
Foto: Ilustración: Vladimir Fernández