Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

7 Ιουλίου 2014

Αρχίζει σήμερα η 44η Ευρωπαική Μπριγάδα στην Κούβα

Φέτος από μακριά ....    περιοριζόμαστε στα βίντεα των Ιταλών από πέρσι 
και αναπολούμε προετοιμαζόμενοι για του χρόνου...