Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"Πληροφορίες Εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπο...

12 Οκτωβρίου 2013

El Charco El Maja (2013)


βρεθήκαμε και πάλι εκεί..!
2012     2011
Organizador Principal- Guillermo García
Con el apoyo de - Merlin Alexandra
Lugar- Santo Domingo-CUBA
Rio- El Charco el Maja
Δημοσίευση σχολίου