25 Μαΐου 2013

"Οι εξελίξεις στην Κούβα και η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού"

 Σάββατο 25/5 στις 7μ.μ  τα γραφεία της Επιτροπής Ειρήνης Δάφνης
Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...