Μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”: Συνοπτικό πρόγραμμα

"πληροφορίες εντός" (θα είμαστε εκεί....) Η διεθνής μπριγάδα “Στα μονοπάτια του Τσε”, γίνεται κάθε 5 χρόνια και πραγματοπ...

16 Απριλίου 2013

Ξεκίνησε το μάζεμα του mango στην Ανατολική Κούβα

Maria Jerez Jerez
La Habana, Cuba

Παρά τα προβλήματα που δημιούργησε το πέρασμα του τυφώνα “Sandy” ήδη εμφανίστηκε στις  αγορές αγροτικών προϊόντων το   διάσημο mango, το μεγαλοπρεπέστερο από τα φρούτα μας.  Κάθε Σάββατο στην οδό Máximo Gómez  (μεταξύ Quintín Bandera και Donato Mármol) η Silvia Samé Ramos, αυτοαπασχολούμενη  ,  διαθέτει στον πάγκο της φρούτα και άλλα αγροτικά προϊόντα και  τώρα που  είναι η εποχή τους  mango, που έφερε από την  Barranca περιοχή της επαρχίας Granma.